Winacties

Via ons Instagram kanaal organiseert NIMOR regelmatig winacties. Winacties via social media vallen onder kleine promotionele kansspelen. Dat betekent dat de winacties moeten voldoen aan de GEDRAGSCODE VOOR PROMOTIONELE KANSSPELEN. Aanvullend dient een winactie te voldoen aan de regels van Facebook/Instagram.

Wedstrijd verloop en voorwaarden winacties

 • Een winactie wordt aangekondigd in een Instagram-post op de tijdlijn van @NIMOR.nl. Bij een Instagram winactie wordt in de caption (tekst) altijd gecommuniceerd wat een deelnemer moet doen om kans te maken, wat de waarde is van het te winnen product, tot wanneer deelname mogelijk is. 
 • Doorgaans lopen de winacties op Instagram vij tot zeven dagen. Reacties na de gecommuniceerde deadline worden niet meegenomen.
 • Het taggen van vrienden/vriendinnen en het delen van de winacties (bijvoorbeeld in Stories) wordt gewaardeerd, maar is geen voorwaarde.
 • Winacties via Instagram gaan alleen via Instagram. 
 • Instagram is niet betrokken bij winacties van NIMOR, ook niet bij de winacties via Instagram.
 • Alleen verzending binnen NL & BE, tenzij anders wordt vermeld in de post.
 • Deelname vanaf 18 jaar, tenzij anders wordt vermeld in de post. En in alle gevallen geldt dat bij deelname door een minderjarige toestemming nodig is van de ouders, zowel voor het deelnemen als voor het vragen van contactgegevens.
 • Deelnemer kan 1x meedoen (per winactie).
 • Deelneming door werknemers van NIMOR en/of het merk dat bij de betreffende winactie is betrokken, dan wel partners of ander gezinsleden van de die werknemers is niet toegestaan. NIMOR werkt ook regelmatig met freelancers. Dat zijn geen werknemers zoals hier bedoeld. Freelancers mogen meedoen aan winacties.
 • De winnaar van een Instagram winactie wordt bekendgemaakt op Instagram. De winnaar krijgt een dm, en onder de winactie wordt dit ook bekend gemaakt. 
 • Prijzen worden altijd uitgereikt. De winnaar dient zich binnen vier weken na bekendmaking te melden via het emailadres: hallo@nimor.nl. Als de winnaar zich binnen die periode niet heeft gemeld, wordt er een nieuwe winnaar gekozen. Dit gaat door totdat de prijs is uitgereikt.
 • De winnaar wordt gekozen op volledig onpartijdige wijze. Er kan worden geloot met behulp van lotingwebsites, zoals naamloten.nl, random comment picker, namepicker.nl, etc.
 • NIMOR behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten in geval de voorwaarden niet worden gevolgd.
 • NIMOR is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of vertraging bij het verzenden van de prijs of bij het gebruik van de prijs.
 • NIMOR is niet aansprakelijk voor nalatigheid van het PR-bureau of de fabrikant bij het verzenden van de prijs of voor andere gebreken of fouten in de prijs.
 • De inhoud van de winactie, de prijs, de loting of prijsuitreiking staan niet open voor discussie.

Klachtenregeling winacties

Wij doen altijd ons best om winacties goed te laten verlopen. Mocht er iets niet naar wens zijn gegaan kun je altijd contact opnemen met ons.

Daarnaast heeft iedereen die vindt dat een winactie niet voldoet aan de regels uit de gedragscode voor promotionele kansspelen het recht om daarover een klacht in te dienen bij ons. Klachten worden op de volgende manier aangepakt:

 • Als je wilt dat de klacht wordt behandeld volgens deze klachtenregeling is het belangrijk om bij het indienen van de klacht te verwijzen naar deze klachtenregeling. Dan weet ik dat het niet zomaar gaat om een vraag of tip.
 • Een klacht kun je schriftelijk indienen via hallo@nimor.nl. Uiterlijk binnen drie maanden na het moment waarop je bekend werd met de reden van de klacht.
 • Uiterlijk binnen vijf dagen nadat wij de klacht hebben ontvangen, krijg je daar een bevestiging van. Daarbij geven wij ook aan binnen hoeveel tijd wij verwachten de klacht inhoudelijk af te kunnen wikkelen.
 • Wij zullen altijd proberen de klacht op een praktische wijze en in goed onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, dan krijg je uiterlijk binnen vier weken een schriftelijke reactie van ons met een inhoudelijke toelichting daarbij.
 • Iedere klacht en de afwikkeling daarvan wordt schriftelijk geregistreerd in een klachtdossier. Daarin houden wij de naam en het e-mailadres van de klager bij, evenals de gegevens van de winactie waar de klacht betrekking op heeft. De klachtendossiers bewaren wij gedurende de verjaringstermijn van de klacht. In de meeste gevallen is dat vijf jaar.
 • Je bent uiteraard geen kosten verschuldigd voor de klachtenbehandeling.
 • Als je vindt dat wij je klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, mag je je klacht ook indienen bij de Kansspelautoriteit. Je kunt hier meer over lezen in artikel 9 van de GEDRAGSCODE VOOR PROMOTIONELE KANSSPELEN